digg digg

Новини

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребите...

Догодина БНЕБ стартира проект за пазарно обединение

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) планира да стартира проект за пазарно обединение на пазар „ден напред“ на поне една граница. Това съобщи Никола Габровски, член на Съвета на директорите на БНЕБ по време на втората експертна дискусия „Ликвидност и ценови...

Догодина стартира пазар в рамките на деня

На 2 ноември 2017 г. в София Хотел Балкан с подкрепата на Асоциация на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ се проведе втората от поредицата експертни дискусии Energy Managers’ Forum, организирани от сп. „Ютилитис“. Темата на дискусията беше „Ликвидност и ценови нива на...

Прехвърляне собствеността на БНЕБ към БФБ

На извънредно общо събрание на акционерите Българска фондова борса – София АД (БФБ) одобри покупката на всички акции на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ). По този начин БФБ ще придобие 100% от капитала на БНЕБ. Средства за това ще бъдат осигурени от  продажбата ...

Шести блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

На 16 септември 2017 г., в 02:34 часа, 1000-мегаватовият шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за провеждането на планов годишен ремонт. В рамките на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни дейности, надзор и профилактика на оборудването и на системите на енергобло...

Електронен модул за подаване на информация към КФН

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от 03.06.2016 г., е въведено задължение, разпоредбите на глава шест „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по реда...

СБ презентира модела за либерализация на пазара

Световната банка (СБ) представи на 29.06.2017 г. проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерк...

БНЕБ променя правилата за работа на ЦПДД

На 12.06.2017 БНЕБ публикува проект на Правила за работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), който цели да замени действащите към момента правила за работа на ЦПДД. Според екипът на БНЕБ промените в посочения документ целят по-голяма сигурност по отношение...

Финансов отчет АТЕБ – 2016

Асоциацията на търговците на електроенергия в България публикува своя Годишен финансов отчет за 2016 г.:

България се присъедини към инициативата „Западни Балкани 6“

Електроенергийният системен оператор, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата „Западни Балкани 6″ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар ден напред в регион „Югоизточна Европа“. По този повод директ...

Международна конференция „Енергийни Стоки“

Третата международна конференция в Атина „Енергийни стоки 2017“ се проведе на 12-13 май 2017 г. Основна част от дискусиите бяха насочени към принципното развитие на енергийните пазари в Централна и Югоизточна Европа. За пореден път събитието успя да събере представи...

КЕВР прие нови цени на електрическа и топлинна енергия

На закрито заседание състояло се на 7.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ....

КЕВР проверява търговците на ток във връзка с високите цени на балансираща енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проверява търговци на електрическа енергия за затваряне на позиции на балансиращия пазар. На този етап в регулатора е постъпил един сигнал, но заради големите обеми на системен недостиг през януари, от КЕВР са уверени, че това не е...

Пазарен сегмент в рамките на деня стартира до края на годината на БНЕБ

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool подписаха на 1 март 2017 споразумение за създаване на първата платформа за организиране на борсов сегмент „в рамките на деня“ за българския пазар на електроенергия. Припомняме, че именно Nord Pool беше компанията избрана...

Министерство на енергетиката предлага за обсъждане резюме от доклада на Световната банка

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“. Докладът представя ключовите констатации от техническат...

Износът на електроенергия с произход България бе възстановен

От Министерство на енергетиката съобщиха, че със заповед на служебния министър на енергетиката Николай Павлов ограниченията за износ на електроенергия с произход България се премахват. Промяната влиза в сила от 01:00 ч. българско време (00:00 ч. CET) на 9 февруари 2017 г. Споре...

Износът на електроенергия се срина през януари

Потреблението на електроенергия прескочи отрицателните нива и през януари е в положителната зона, а производството има да наваксва още малко. При износа обаче ситуацията изглежда трагична. Този срив се дължи и на наложените мерки за ограничаване на износа, за да се ...

БЕХ възстановява оттеглените количества от борсата

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) обяви, че във връзка с официално постъпила информация от Български Енергиен Холдинг (БЕХ) ограниченията върху предлаганите количества електрическа енергия за продажба на пазар ден напред от страна на дъщерните на БЕХ ЕАД друже...

Съобщение на НЕК във връзка с прилагането на Наредбата в помощ на индустрията

Енергийните търговци ще трябва да подават определена информация на Националната електрическа компания (НЕК), за да може общественият доставчик да прилага разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-06, която предвижда отстъпки от разходите за възобновяема енергия за някои индустр...

Загубите от намесата в работата на пазара са много сериозни

Интервю с Мартин Георгиев – Председател на Асоциация на търговците на електроенергия в България пред Publics.bg – Г-н Георгиев, на какво се дължат екстремалните цени на електроенергията, търгувани на сегмента „ден напред“, на които станахме свидетели напоследък?...

Последствията от спирането на износа на електроенергия

Министъра на енергетиката въведе забрана за износ на електроенергия в период, когато електроенергийната система беше стабилна и потреблението в страната се понижаваше в следствие на по-високите температури. В резултат през тези дни в България имаше свръхпредлагане, от...

Ограничава се износът на електроенергия от България

От Министерство на енергетиката съобщиха, че със заповед на енергийния министър в оставка Теменужка Петкова се ограничава износът на електроенергия с произход България, но не се ограничава транзитът на електроенергия през страната ни. Заповедта на енергийния министър налага на...

Електроенергийната система на страната е стабилна, но е възможно ограничение на износа

Електроенергийната система на страната е стабилна и мощностите работят изрядно. Това каза министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова. Вчера е бил достигнат максимален товар за последните 20 години – 7679 мегавата. В две от предприятията, които имат дог...

КЕВР проведе обсъждане за определяне на пределни цени на енергията на балансиращ пазар

На 13.12.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на доклад и проект за решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Предложението на работната група от КЕВР е пределната ц...

ЕСО има готовност за пазарно обединение ден-напред с 4М

По време на дискусия на тема „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“,  Виктория Поповска обяви, че от  Електроенергийния системен оператор (ЕСО) имат готовност да стартират пазарно обединение на база ден-напред. Според ЕСО,  ще се създаде нов регионален център...

Борсата стартира платформа за търговия с двустранни договори

Българска Независима Енергийна Борса  ЕАД (БНЕБ) обяви, въвеждането в реална работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) посредством Екран „Auctions. На 25.10.2016 г. от 12:00 часа и 13:00 часа Централно европейско време (ЦЕВ) ще се проведе съответно първи и втори...

Шести блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

В 2 ч. и 21 мин. на 1 октомври 2016 г. шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е спрян за планов годишен ремонт, съобщават от централата. По време на престоя ще бъдат изпълнени предвидените ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареж...

Износът на електроенергия бележи спад

Според Мартин Георгиев председател на УС на АТЕБ, цитиран в електронното издание на вестник Капитал: Причината за спада в износа, от една страна, са ниските цени на горивата, които пряко понижават цените на тока от газовите централи, както и голямото предлагане в ...

Диалогът е основен фактор за успешната либерализация на електроенергийния пазар

Мартин Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) пред сп. Енерджи ревю. Как оценявате напредъка на страната по отношение пълната либерализация на пазара на електроенергия? Либерализацията на електроенерг...

ЕК одобри наредбата за намаляване тежестта от ВЕИ за индустрията

Европейската комисия одобри мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия.  Напомняме че през миналата година, съгласно промените в Закона за енергетиката от 6 март 2015 г. министрите на енергетиката, на икономиката и на фина...