digg digg

Новини

Свободният пазар на електроенергия – отговори на важните въпроси

С промените в Закона за енергетиката от юни 2020 г. се въвежда задължение всички небитови потребители да излязат на свободен пазар от 1ви октомври 2020 г. Това означава, че дори най-малките търговски обекти като магазини, фризьорски салони, кафенета, адвокатски кантори и др. ...

Електроенергийният пазар по пътя на възстановяването

По време на вълната от корона вирус в Европа и последвалите ограничителни режими в повечето европейски държава цените на електроенергията и енергийните продукти се сринаха. Причините бяха свързани най-вече с намаленото потребление, съответно намалено търсене и неяснотата до ког...

Образецът на типов договор за продажба на електроенергия е утвърден

Със сключването на типови договори небитовите клиенти, които до 1 октомври т.г. не са излезли на свободния пазар на електроенергия, ще могат останат при досегашния си доставчик за периода 01.10.2020 г.- 30.06.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе заседание, на...

Резултатите на водещите енергийни компании в България

Публикуваме извадка от анализа на вестник Капитал, който е част от класацията К100: Най-големите компании в България. Пълната статия може да намерите ТУК, а класацията топ 100 ТУК В топ 10 на компаниите по приходи в енергетиката седем са с нови позиции, за първи път от ...

България става собственик на 20% от терминала за втечнен газ до Александруполис

В присъствието на премиерите Бойко Борисов и Кириакос Мицотакис изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумението за покупко–продажба на акции от капитала на „Газтрейд“ С.А. с Асимина – Елени Копелузу, която е основен акционер в газ...

Промените за студения резерв влязоха в сила

На 07.08.2020 г. са обнародвани промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), засягащи студения резерв. ЗЕ беше изменен през преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Измененията предвиждат в срок до 30 юли 2020 г. включителн...

Резултатите на държавните дружества в енергетиката за полугодието

АЕЦ Козлодуй Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за първото полугодие на 2020 г. е 126 млн. лв. Това става ясно от финансовия доклад, който публикува компанията. Спадът при печалбата е с 21,5% спрямо същия период на миналата година. Тогава печалбата на държавното дружество до...

Списък на активните търговци на свободен пазар

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува на своята уеб страница Списък на доставчици на електрическа енергия, които притежават издадени от регулатора лицензии за „търговия с електрическа енергия“ и лицензия за координатори на балансиращи групи....

Трима новоизбрани комисари попълват състава на КЕВР

Трима нови комисари застъпват в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като депутатите на последната си пленарна сесия приеха решение за попълване на състава на регулатора. Процедурата за избор на нови членове предвиждаше избор на двама член...

Индекс на цените на дългосрочни договори в Европа за покупка на енергия от ВЕИ

Организацията LevеlTen, занимаваща се със структуриране на договори за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия (PPA) публикува индекси на цените на подобни споразумение (PPA Price Index) за Европа и Северна Америка за второто тримесечие на 2020 година. Основните изводи н...

Съдът разпореди ново произнасяне на КЗК по сделката между Еврохолд и ЧЕЗ

Административен съд – София област отмени забраната на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързана с придобиването на активи на чешката компания ЧЕЗ от „Еврохолд“, като с решението си съдът връща преписката на КЗК и Комисията трябва да я ра...

Съмнителна борсова сделка

На 16 юли на енергийната борса е сключена анонимна сделка за доставката на електроенергия през последното тримесечие на тази година. Тя е станала на рядко използвания сегмент Continuous trading (или Непрекъсната търговия), при който имената на продавачите и купувачите ост...

България е изпълнила 87.6% от националната си цел за енергийна ефективност

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката и на приноса на задължените лица, за периода 2014-2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия. Това означава, че страната ни е изпълнила 87,6% от националната си цел за е...

Европейските пазари на електроенергия през първото тримесечие на 2020 г.

Докладът за електроенергийните пазари за първото тримесечие на 2020 г. на Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия посочва, че пандемията от коронавируса се отразява върху резултатите на цялото първо тримесечие на 2020 г. В съчетание с ефекта на много топла и ветровита...

Министърът на енергетиката ще налага кой да предоставя студен резерв

Депутатите приеха промените за студения резерв, които бяха заложени в разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се измени Закона за енергетиката. Съгласно приетото предложение министърът на енергетиката налага предоставянето на ...

Инвестиционната програма на Булгартрансгаз получава кредитиране

В началото на месец юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро. Целта на процедурата бе осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството основно ...

МЕ предоставя информация на бизнеса за излизането на свободен пазар

Какво предстои от есента за небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар? Как ще се променят доставките за тях след 1-ви октомври 2020 г.? На тези и други основни въпрос...

БСК предлага промени свързани с енергийната ефективност

България трябва да намали енергийното си потребление с 41% до края на 2020 година в сравнение с 2002 година. Това е индикативната цел за нашата страна, съобщиха от Българска стопанска камара (БСК) при отчета на проект изготвен съвместно с Агенцията за устойчиво е...

Нов договор за участие на БНЕБ и намаляване на дневния фактор при обезпеченията

С промените в Правилата за работа на борсата се въвежда задължението в тримесечен срок, т.е. до 19.09.2020 търговските участници да сключат нов договор с БНЕБ за участие на борсов пазар. Новият договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия дава възможност...

Важните технологии за енергийния преход още не са достигнал пазарна зрялост

Около 75% от съкращенията на емисиите, необходими за постигане на климатичен неутралитет, зависят от технологии, които все още не са достигнали търговска зрялост, установи нов анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Обобщение на по-важните моменти от док...

Цените на електроенергията през новия регулаторен период

На 01.07.2020 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви своето решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. Това решение на КЕВР не подлежеше на обществено обсъждане съгласно новоприетите изменения в Закона за енергетиката. Прогнозната пазарна це...

Нови особености на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юлския брой на сп. Ютилитис Моделът на свободен пазар в България се различава от развитите европейски пазари. Единствено сходство има с румънския пазар, където също е задължителна търговията през борсата. От началото на годината обаче Румъния върви ...

България ратифицира споразумението за газовата връзка Гърция-България

Народното събрание ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България, подписано в София на 10 октомври миналата година. Във вторник документът бе одобрен и от енергийната комис...

Нови правила и кандидатури за членове на КЕВР

Депутатите  приеха процедурните правила за избор на нов председател и четирима членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Предложенията ще се правят в 14-дневен срок. Предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове – двама в областта на...

Квота на ТЕЦ Марица Изток 2 за регулиран пазар

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е издала заповед, с която възлага на ТЕЦ „Марица-изток 2″  годишна квота за производство на електроенергия. Това съобщи тя пред енергийната комисия в парламента. Заповедта й се основава на Закона за енергетика...

Функции на ДПИ в България

Институтът за енергиен мениджмънт публикува статия, представяща ролята и правомощията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) в България На 5 юли 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публикува решенията си за издаване на 5 нови лицензии  – тези...

Малките фирми задължително излизат на свободен пазар

На 26.06.2020 бяха обнародвани в Държавен  вестник промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е...

Производството на електроенергия в световен мащаб

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от статистическия доклад на британската компания ВР Statistical Review of World Energy. В статистическия си обзор ...

Новите правила на БНЕБ създават допълнителни ограничения на пазара на електроенергия

На 19.06.2020 официално бяха обнародвани в държавен вестник новите правила за работа на Българска независима енергийна борса. Промяната беше продиктувана от новото задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правилата на енергийната борса. Въпре...

Инструменти за сравнение на цените на електроенергията

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) публикува анализ на съществуващите в Европа инструменти за сравнение на цените на електроенергията. С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията...