digg digg

Новини

Трима новоизбрани комисари попълват състава на КЕВР

Трима нови комисари застъпват в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като депутатите на последната си пленарна сесия приеха решение за попълване на състава на регулатора. Процедурата за избор на нови членове предвиждаше избор на двама член...

Индекс на цените на дългосрочни договори в Европа за покупка на енергия от ВЕИ

Организацията LevеlTen, занимаваща се със структуриране на договори за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия (PPA) публикува индекси на цените на подобни споразумение (PPA Price Index) за Европа и Северна Америка за второто тримесечие на 2020 година. Основните изводи н...

Съдът разпореди ново произнасяне на КЗК по сделката между Еврохолд и ЧЕЗ

Административен съд – София област отмени забраната на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързана с придобиването на активи на чешката компания ЧЕЗ от „Еврохолд“, като с решението си съдът връща преписката на КЗК и Комисията трябва да я ра...

Съмнителна борсова сделка

На 16 юли на енергийната борса е сключена анонимна сделка за доставката на електроенергия през последното тримесечие на тази година. Тя е станала на рядко използвания сегмент Continuous trading (или Непрекъсната търговия), при който имената на продавачите и купувачите ост...

България е изпълнила 87.6% от националната си цел за енергийна ефективност

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката и на приноса на задължените лица, за периода 2014-2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия. Това означава, че страната ни е изпълнила 87,6% от националната си цел за е...

Европейските пазари на електроенергия през първото тримесечие на 2020 г.

Докладът за електроенергийните пазари за първото тримесечие на 2020 г. на Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия посочва, че пандемията от коронавируса се отразява върху резултатите на цялото първо тримесечие на 2020 г. В съчетание с ефекта на много топла и ветровита...

Министърът на енергетиката ще налага кой да предоставя студен резерв

Депутатите приеха промените за студения резерв, които бяха заложени в разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се измени Закона за енергетиката. Съгласно приетото предложение министърът на енергетиката налага предоставянето на ...

Инвестиционната програма на Булгартрансгаз получава кредитиране

В началото на месец юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро. Целта на процедурата бе осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството основно ...

МЕ предоставя информация на бизнеса за излизането на свободен пазар

Какво предстои от есента за небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар? Как ще се променят доставките за тях след 1-ви октомври 2020 г.? На тези и други основни въпрос...

БСК предлага промени свързани с енергийната ефективност

България трябва да намали енергийното си потребление с 41% до края на 2020 година в сравнение с 2002 година. Това е индикативната цел за нашата страна, съобщиха от Българска стопанска камара (БСК) при отчета на проект изготвен съвместно с Агенцията за устойчиво е...

Нов договор за участие на БНЕБ и намаляване на дневния фактор при обезпеченията

С промените в Правилата за работа на борсата се въвежда задължението в тримесечен срок, т.е. до 19.09.2020 търговските участници да сключат нов договор с БНЕБ за участие на борсов пазар. Новият договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия дава възможност...

Важните технологии за енергийния преход още не са достигнал пазарна зрялост

Около 75% от съкращенията на емисиите, необходими за постигане на климатичен неутралитет, зависят от технологии, които все още не са достигнали търговска зрялост, установи нов анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Обобщение на по-важните моменти от док...

Цените на електроенергията през новия регулаторен период

На 01.07.2020 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви своето решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. Това решение на КЕВР не подлежеше на обществено обсъждане съгласно новоприетите изменения в Закона за енергетиката. Прогнозната пазарна це...

Нови особености на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юлския брой на сп. Ютилитис Моделът на свободен пазар в България се различава от развитите европейски пазари. Единствено сходство има с румънския пазар, където също е задължителна търговията през борсата. От началото на годината обаче Румъния върви ...

България ратифицира споразумението за газовата връзка Гърция-България

Народното събрание ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България, подписано в София на 10 октомври миналата година. Във вторник документът бе одобрен и от енергийната комис...

Нови правила и кандидатури за членове на КЕВР

Депутатите  приеха процедурните правила за избор на нов председател и четирима членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Предложенията ще се правят в 14-дневен срок. Предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове – двама в областта на...

Квота на ТЕЦ Марица Изток 2 за регулиран пазар

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е издала заповед, с която възлага на ТЕЦ „Марица-изток 2″  годишна квота за производство на електроенергия. Това съобщи тя пред енергийната комисия в парламента. Заповедта й се основава на Закона за енергетика...

Функции на ДПИ в България

Институтът за енергиен мениджмънт публикува статия, представяща ролята и правомощията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) в България На 5 юли 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публикува решенията си за издаване на 5 нови лицензии  – тези...

Малките фирми задължително излизат на свободен пазар

На 26.06.2020 бяха обнародвани в Държавен  вестник промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е...

Производството на електроенергия в световен мащаб

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от статистическия доклад на британската компания ВР Statistical Review of World Energy. В статистическия си обзор ...

Новите правила на БНЕБ създават допълнителни ограничения на пазара на електроенергия

На 19.06.2020 официално бяха обнародвани в държавен вестник новите правила за работа на Българска независима енергийна борса. Промяната беше продиктувана от новото задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правилата на енергийната борса. Въпре...

Инструменти за сравнение на цените на електроенергията

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) публикува анализ на съществуващите в Европа инструменти за сравнение на цените на електроенергията. С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията...

Летният обзорен доклад на ENTSO-E за сигурността на доставките

Необходимостта да се разчита на непазарни мерки за гарантиране на сигурността на доставките в доста изолирани средиземноморски системи като Малта е често срещана през летните периоди. Летните перспективи през 2020 подчертават някои рискове в това отношение, но непазарните мер...

КЕВР стартира производство по REMIT

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/ относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Това означава нарушение свързано с...

Доклад на КЕВР за цените през новия регулаторен период

КЕВР обяви своя проект на доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. В представения документ не са взети под внимание плановете на правителството за изкарване на всички стопански потребители на свободен пазар. Като в следствие на това прогнозните количества ...

Всички небитови потребители на свободен пазар от 1 октомври

Всички небитовите потребители на електроенергия излизат на свободния пазар от 1 октомври 2020 г.. Това гласи проект на промени в Закона за енергетиката, внесен за обсъждане в Народното събрание на 29.05.2020 г. от председателя на Комисията по Енергетика – Валентин Николов и група...

Цената на газа с 9% по-ниска през юни

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители...

Промени на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юнския брой на сп. Ютилитис Въпреки извънредното положение в страната, последните два месеца бяха изключително наситени с промени и предложения за промени в регулаторната рамка, която регламентира работата на свободен пазар. В началото на месец май бя...

Ръст на печалбите на БЕХ през 2019

Значително увеличение на печалбата за 2019 г. отчита Българският енергиен холдинг. Печалбата преди данъци от дейността на БЕХ групата е в размер на 419.2 млн. лева, става ясно от отчета на холдинга. Печалбата се е увеличила с 292.2% само за година, а холдингът завърши 2018 г. н...

КЕВР утвърди промените в цените за газа за първите три месеца на 2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 януари – 31 януари 2020,  1 февруари – 29 февруари 202...