digg digg

Новини

Пазарът на електроенергия в Европа през второто тримесечие на 2018

Докладът за електроенергийните пазари за второто тримесечие на 2018 на Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия отбеляза, че през април 2018 година делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия в Европа се е покачил до...

Техническа грешка на ГЕН-И д.о.о. допусната на пазар ден напред на БНЕБ

Техническа грешка от страна на ГЕН-И д.о.о. допусната на Пазар ден напред на БНЕБ за ден на доставка 11.10.2018 състояща се в погрешно преобразуване между запетая и точка, доведе до погрешно въведени бидове в размер на 1000 MW вместо 10 MW, с коефициент на грешка 100х. След кат...

Трансгаз предлага увеличение на износа за България и Унгария

Румънската газова компания „Трансгаз“ е предложила да увеличи доставките на синьо гориво за Унгария и България в опит да избегне глоба. Това съобщиха европейските антитръстови регулатори, предава Reuters. Европейската комисия (ЕК) започна проверка миналата година по подозрени...

ЕСО и БНЕБ в проект за пазарно обединение в рамките на деня

От Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) съобщиха, че в резултат от дейностите за пазарна интеграция на регионално и европейско ниво, и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство, ЕСО и БНЕБ се присъединяват къ...

Енергийните пазари в Централна и Югоизточна Европа през първото тримесечие на 2018

Регионалната цена на едро в Централна и Източна Европа показа леко повишение в периода между януари и март 2018 г. Средномесечната цена за базов товар се покачи от 36 €/MWh до 41 €/MWh през периода, докато средномесечната цена за пиков товар се вдигна от 45 €/MWh на 53 €/...

Предизвикателства пред либерализацията на електроенергийния пазар

В юнския брой от 2018 г. на списание Ютилитис беше публикуван анализът изготвен от АТЕБ на тема „Предизвикателства пред либерализацията на електроенергийния пазар“. По-долу ще намерите статията, а другите теми от броя на списанието с акцент върху либерализацията може да види...

Обзор на развитието на цените на електроенергията в България и региона

Настоящият обзор за развитието на цените на пазара на електроенергия през 2017 г. в България и региона на Централна и Югоизточна Европа е изготвен на база тримесечните доклади публикувани от Службата за наблюдение на енергийните пазари към Главна дирекция Ен...

ИПИ: Последните законодателни промени от края на миналата година създават повече проблеми, отколкото решават

От Института за пазарна икономика (ИПИ) публикуваха анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия. Той разглежда последните законодателни промени от края на 2017 година и промените в правилата за работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) н...

Развитие на пазара на електроенергия

АТЕБ публикува презентация за динамиките в цените на българския и регионалния пазар през 2016 и 2017 година.   Термини използвани в презентацията: Базов товар – товар в MW с доставка през всеки един час от денонощието във всеки един ден от седмицата Пиков товар – товар в ...

КЗК установява, че АТЕБ не е извършила нарушение на ЗЗК

По повод образувано производство по преписка с № КЗК-305/554/2013 г. с предмет забранени споразумения, решения и съгласувани практики; злоупотреба с монополно или господстващо положение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува своето решение. В него Ко...

Енергийната общност прие първия пакет от мрежови кодове и насоки от Третия енергиен пакет

Постоянната група на високо равнище към Енергийната общност официално прие 2 основни разпоредби от европейското право в сектор газ и три в електричество. „Аз съм изключително щастлив, че сега мрежовите кодове и насоки от Третия енергиен пакет ще станат част от правната рамка ...

Позиция относно правила за работа на ЦПДД

В съвместно писмо адресирано до отговорните институции и основните участници на свободния пазар на електроенергия двете асоциации АТЕБ и АСЕП обръщат внимание на основните спорни моменти по отношение на новите правила за работа на сегмента Централизиран пазар за дву...

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребите...

Отворено писмо – цени на електроенергията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден вътрешен пазар на електроенергия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници, активно подпомага усъвършенстването...

Догодина БНЕБ стартира проект за пазарно обединение

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) планира да стартира проект за пазарно обединение на пазар „ден напред“ на поне една граница. Това съобщи Никола Габровски, член на Съвета на директорите на БНЕБ по време на втората експертна дискусия „Ликвидност и ценови...

Догодина стартира пазар в рамките на деня

На 2 ноември 2017 г. в София Хотел Балкан с подкрепата на Асоциация на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ се проведе втората от поредицата експертни дискусии Energy Managers’ Forum, организирани от сп. „Ютилитис“. Темата на дискусията беше „Ликвидност и ценови нива на...

Прехвърляне собствеността на БНЕБ към БФБ

На извънредно общо събрание на акционерите Българска фондова борса – София АД (БФБ) одобри покупката на всички акции на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ). По този начин БФБ ще придобие 100% от капитала на БНЕБ. Средства за това ще бъдат осигурени от  продажбата ...

Шести блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

На 16 септември 2017 г., в 02:34 часа, 1000-мегаватовият шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за провеждането на планов годишен ремонт. В рамките на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни дейности, надзор и профилактика на оборудването и на системите на енергобло...

Електронен модул за подаване на информация към КФН

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от 03.06.2016 г., е въведено задължение, разпоредбите на глава шест „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по реда...

СБ презентира модела за либерализация на пазара

Световната банка (СБ) представи на 29.06.2017 г. проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерк...

БНЕБ променя правилата за работа на ЦПДД

На 12.06.2017 БНЕБ публикува проект на Правила за работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), който цели да замени действащите към момента правила за работа на ЦПДД. Според екипът на БНЕБ промените в посочения документ целят по-голяма сигурност по отношение...

Финансов отчет АТЕБ – 2016

Асоциацията на търговците на електроенергия в България публикува своя Годишен финансов отчет за 2016 г.:

България се присъедини към инициативата „Западни Балкани 6“

Електроенергийният системен оператор, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата „Западни Балкани 6″ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар ден напред в регион „Югоизточна Европа“. По този повод директ...

Международна конференция „Енергийни Стоки“

Третата международна конференция в Атина „Енергийни стоки 2017“ се проведе на 12-13 май 2017 г. Основна част от дискусиите бяха насочени към принципното развитие на енергийните пазари в Централна и Югоизточна Европа. За пореден път събитието успя да събере представи...

КЕВР прие нови цени на електрическа и топлинна енергия

На закрито заседание състояло се на 7.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ....

КЕВР проверява търговците на ток във връзка с високите цени на балансираща енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проверява търговци на електрическа енергия за затваряне на позиции на балансиращия пазар. На този етап в регулатора е постъпил един сигнал, но заради големите обеми на системен недостиг през януари, от КЕВР са уверени, че това не е...

Пазарен сегмент в рамките на деня стартира до края на годината на БНЕБ

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool подписаха на 1 март 2017 споразумение за създаване на първата платформа за организиране на борсов сегмент „в рамките на деня“ за българския пазар на електроенергия. Припомняме, че именно Nord Pool беше компанията избрана...

Министерство на енергетиката предлага за обсъждане резюме от доклада на Световната банка

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“. Докладът представя ключовите констатации от техническат...

Износът на електроенергия с произход България бе възстановен

От Министерство на енергетиката съобщиха, че със заповед на служебния министър на енергетиката Николай Павлов ограниченията за износ на електроенергия с произход България се премахват. Промяната влиза в сила от 01:00 ч. българско време (00:00 ч. CET) на 9 февруари 2017 г. Споре...

Износът на електроенергия се срина през януари

Потреблението на електроенергия прескочи отрицателните нива и през януари е в положителната зона, а производството има да наваксва още малко. При износа обаче ситуацията изглежда трагична. Този срив се дължи и на наложените мерки за ограничаване на износа, за да се ...