digg digg
Martin Georgiev

Мартин Георгиев – Председател

Мартин Георгиев е прокурист на Алпик Енергия България ЕООД и председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. Преди да се присъедини към Алпик, е работил като Мениджър Ключови клиенти в Aare-Tessin Ltd. for Electricity (Atel) в централата на холдинга в Швейцария. Преди това е заемал длъжността Програмен мениджър в Юкономикс. Има практика като консултант в либерализацията на електроенергийния пазар в България и специализация в областта на икономика и управление в енергетиката. Сертифициран спот търговец от Европейската Енергийна Борса (EEX).

Vladimir Dichev

Владимир Дичев – Заместник председател

Владимир Дичев е Изпълнителен Директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, дъщерно дружество на ЧЕЗ, а.с., Прага. Присъединява се към CEZ Group през 2006 г. като Мениджър бизнес развитие с цел да изведе компанията на свободен пазар. От 2008г. е Изпълнителен директор като отговаря за търговията и продажбата на електрическа енергия. Активно подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден енергиен пазар, подобряването на нормативната рамка и насърчаването на регионалната интеграция. През 2004-2006г. работи в АЕЦ Козлодуй като част от търговския екип, реализирал първите сделки. Преди това участва в стажантска програма в Ню Джърси, САЩ. Притежава магистърска степен по счетоводство от УНСС, гр. София.