digg digg
Алпик Енергия България ЕООД

Алпик е водеща швейцарска енергийна компания с европейски фокус. Основните дейности обхващат производство, търговия и продажба на електрическа енергия, както и предоставянето на инженерингови услуги и решения. Алпик оперира редица електрически централи в Европа – ядрени, водни и термични, както и ветроенергийни паркове, малки ВЕЦ и инсталации на биомаса с обща инсталирана мощност 6400 MW. Групата е активна в над 20 европейски държави и има водеща позиция в трансграничната търговия с електрическа енергия в страните от Централна и Източна Европа.

Аркадия Сървис АД

Аркадия Сървис АД е създадена през 2004 година, като тя оперира на свободния пазар на електрическа енергия в България от неговото създаване през 2005 г. След натрупан опит през 2006 година, на 18 Декември, дружеството получи и свой самостоятелен лиценз №Л-21815 за търговия с електрическа енергия на територията на Р.България за период от 10 години, както и свой EIC код 32XAS-LTD. Благодарение на натрупания опит на персонала и на отличната репутация на собствениците на нашата фирма в енергийния бранш в България и Европа, АРКАДИЯ СЪРВИС АД отбеляза отлични резултати при стартирането на своето участие на свободния пазар на електрическа енергия.

ГЕН-И София – търговия и продажба на електрическа енергия ЕООД

Ние сме напредничав глобален играч в Централния и Югоизточния Европейски електроенергиен пазар със задълбочени знания за локалните пазари. Ние създаваме нови бизнес възможности в търговията с електроенергия и доставка, прибавяйки допълнителна стойност за нашите партньори чрез използването на висококачествени бизнес решения. Енергийната индустрия претърпява значително реструктуриране и в тази връзка нашата цел е да бъдем стабилен партньор в тези непрекъснато променящи се условия.

Данске Комодитис A/С

Данске Комодитис е интернационална компания за енергийна търговия и услуги основана през 2004 г. и базирана в Орхус, Дания. Компанията развива своята дейност в повече от 30 държави от Европа, предоставяйки уникални възможности на всеки нов пазар. Данске Комодитис комбинира търговска експертиза, интелигентно управление на данни и несравним достъп до Европейските пазари, осигурявайки на своите клиенти енергийни услуги като управление на активи, управление на консумация, балансиране и риск мениджмънт – често чрез специализирани за всеки клиент продукти.

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД

EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп (EVN TSEE) е активен търговец на електрическа енергия в Югоизточна Европа от 2008 насам. EVN TSEE има лицензии за търговия  с електрическа енергия в България, Сърбия, Македония, Албания, Румъния, Гърция и Унгария. Компанията е член на Румънската (ОPCOM), Унгарската (HUPX) и на Гръцката електроенергийни борси. EVN TSEE търгува с електрическа енергия на едро и дребно. Търговските дейности на компанията включват: снабдяване на крайни клиенти в България и в региона; участие на балансиращия пазар; търгуване на енергийни борси; двустранна търговия; участие в търгове на производители и електроразпределителни дружества в региона; участие в търгове за презграничен капацитет. Дружеството също така търгува с въглеродни сертификати.

Едисън Трейдинг С.п.А.- клон България КЧТ

Едисън Трейдинг С.п.А.- клон България КЧТ е дъщерно дружество изцяло притежавано от италианската компания Edison Trading Spa и отговорно за дейности свързани с енергийния мениджмънт и търговията с електроенергия в България. Компанията Edison Trading Spa е един от лидерите в Европа по отношение на търговия с електроенергия. Дружеството оперира на енергийните борси в Европа, както и на пазарите в Източна Европа. Компанията притежава задълбочена експертиза в трансграничната търговия.

Ел Бонус ЕООД

„Ел Бонус“ ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия, с права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група, с лицензия № Л-484-15/ 16.03.2017г., издадена от КЕВР. Дружеството е създадено през 2005г., а от 2016г. е с основна дейност „Търговия на електрическа   енергия“. „Ел Бонус“ ЕООД осъществява лицензионната си дейност на територията на цялата      страна, като осъществява доставка на електрическа енергия на свободния пазар. Целта, която си поставяме е чрез поддържане на висок професионализъм при доставката на електрическа енергия на свободния пазар да удоволетворяваме интересите на нашите клиенти.

Енел Трейд С.П.А

Енел е мултинационална енергийна компания и водещ играч в световните енергийни и газови пазари с фокус в Европа и Латинска Америка. Енел Груп извършва дейностите си в 32 държави от 4 континента. В Европа Енел е енергийната компания номер едно според оценката на EBITDA и със своите 61 млн. потребители в световен мащаб има най-голямата потребителска база сред своите европейски конкуренти.

Енергео ЕООД

Енергео присъства на пазара от 2004 г. като развива дейността си в ключови за българската индустрия сфери. Дружеството се специализира в електроенергийните пазари, инженерните решения и опазването на околната среда. Нашият екип е съставен от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит, което гарантира качеството на услугите, които предлагаме. Залагаме на дълготрайни партньорски отношения чрез прилагане на клиентски ориентиран подход и професионална експертиза от високо качество.

Енергопроект Ютилитис ООД

Енергийната компания „Енергопроект Ютилитис” ООД е създадена през 2011 г., като дъщерно дружество на най-големият публичен холдинг в България „Химимпорт” АД. Дружеството притежава лиценз за търговия с електроенергия, допълнен с права на „координатор на стандартна балансираща група”. Компанията е водещ доставчик на електроенергия за малкия и среден бизнес в България. Пълната либерализация на електроенергийния пазар, както и осигуряването на лесен и бърз достъп до евтина електроенергия за малките и средни предприятия е нашата основна мисия и цел. „Енергопроект Ютилитис” ООД разполага с квалифициран екип от професионалисти, който осигурява на клиентите ни спокойствие, сигурност и устойчивост при доставките на електроенергия.

Енерджи Маркет АД

,Енерджи Маркет“ АД е активен участник на пазара на електроенергия в България от 2005г. Нашата мисия е да предоставим на клиентите ни конкурентни и стабилни цени, заедно с точни навременни решения при доставката на електрическа енергия. Основната ни цел е да поддържаме високо ниво на професионализъм в търговията на свободния пазар за електроенергия, като се грижим за интересите на нашите клиенти и доставчици.

Енерджи МТ ЕАД

Енерджи МТ ЕАД е търговец на електрическа енергия и координатор настандартна и комбинирана балансиращи групи. Благодарение на богатия си опит на свободния пазар, дружеството предлага на своите клиенти ефективни и гъвкави решения, съобразени с техните потребности. Извършва доставка на електрическа енергия към потребители в цялата страна, предлага услугите на координатор на балансираща група за потребители и производители, включително ВЕИ и ВЕКП производители, търгува с електрическа енергия в България и Югоизточна Европа.

Енерго-Про Трейдинг ЕАД

Като част от Енерго-Про Груп, „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД обединява, координира и оптимизира търговските дейности на цялата група в България, Турция, Румъния и Унгария. Фирмата е създадена през 2011г. и е лицензирана от КЕВР. Само за няколко години от създаването си, „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД успя да покрие голяма част от основния регионален пазар в Югоизточна Европа и се превърна в една от най- надеждните и сигурни фирми на енергийния пазар. Към настоящия момент компанията е активна на българския, унгарския, румънския и на турския пазар. Компанията активно инвестира в своите служители и софтуерни продукти за по-нататъшното развитие на фирмата и допринася за работата на другите дружества, част от групата Енерго-Про, като същевременно задоволява енергийното търсене и обслужва нуждите на активно развиващия се регион.

ЕФТ България ЕАД

EFT Group (www.eft-group.net) е учредена през 2000 г. във Великобритания с оглед на възхода на пазара за трансгранична търговия с електроенергия в Централна и Югоизточна Европа. ЕФТ е компания пионер в търговията с електроенергия и водещ играч на Европейските пазари. Освен дейността й в търговията с електроенергия, EFT е и един от водещите инвеститори в енергетичния сектор в региона. Компанията търгува всеки ден на седем енергийни борси.

Лимак Енерджи Юръп ЕАД

Лимак Енерджи Юръп ЕАД е един от главните участници на турските енергийни пазари. Ние доставяме електроенергия на повече от 10 милиона крайни клиенти продавайки приблизително 50 терават часа на година в 4 отделни разпределителни региона. В допълнение, ние сме активни участници в производството на електроенергия, притежавайки и управлявайки 1 200 МВт газова централа с комбиниран цикъл, 1 000 МВт ВЕЦ и 1 050 МВт централа на лигнитни въглища в Турция. Нашата търговска компания Лимак Енерджи Трейдинг (ЛЕТ) годишно търгува 10 ТВтч електроенергия с активни национални и интернационални компании в Турция. ЛЕТ внася/изнася електроенергия от и за България и Гърция и продава около 2 ТВтч електричество на година на големи индустриални клиенти извършващи дейност в различни сектори в границите на Турция.

Загора Енерджи ЕООД

Загора Енерджи“ ЕООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на „Холдинг Загора“ ООД с предмет на дейност „Търговия с електрическа енергия“. Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на „Загора Енерджи“ ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си чрез: консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара; конкурентна и стабилна цена; сигурност при доставка на електроенергия; коректност и лоялност в отношенията.

 

ЧЕЗ Трейд България ЕАД

ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ Груп,  водеща интегрирана енергийна компания в Централна и Източна Европа. Извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро.

 

Щаткрафт Маркетс ГмбХ

Щаткрафт е основен участник на междунароните пазари за електрическа енергия и енергийни продукти. Цените на енергията варират и могат да бъдат повлияни от много фактори. Нашата задача е да знаем точно кога да купуваме и кога да продаваме един продукт, затова ежедневно анализираме огромни количества информация, за да подобрим разбирането си за пазарните механизми и да предложим висококачествени услуги на нашите клиенти.

Енерджи Пауър ООД
Кимпекс Енерджи АД