digg digg

Конференция „Индустрия, енергетика и околна среда“

Конференцията „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 2015“ се провежда с активната подкрепа на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, която вземе участие на форума с представяне на ролята на търговците в електроенергийния пазар. Третата годишна ко...