digg digg

Енергийна среща – Югоизточна Европа

Дата: 9 – 10 декември 2015 Място: Букурещ, Румъния. Енергийната индустрия в Европа преминава през изключително важен период в момента, който е новост за всички участници в сектора. Енергийната среща – Югоизточна Европа 2015 ще събере на едно място водещи мениджъри от глав...