digg digg

Платформа за търговия с двустранни договори на БНЕБ

Българска независима енергийна борса избра GlobalVision Trading Trayport като платформа, която ще се използва за администриране на пазара за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. За предоставяне на допълнителни услуги на участ...