digg digg

Финансов отчет АТЕБ – 2015

Асоциацията на търговците на електроенергия в България публикува своя Годишен финансов отчет за 2015 г.: