digg digg

БНЕБ прие промени в действащите правила

Българска независима енергийна борса ЕАД прие промени в действащия пакет от  правила, както следва: 1. Правилата за работа на организиран борсов пазар (ПРОБП) 2. Правилата за сетълмент (ПС) Промените в ПРОБП засягат: 1. Процедурата за регистрация – изменени са т. 23 и т...