digg digg

Промяна в периодите на изключване на междусистемните ЕП Одрин и Сакар

По искане на турския оператор на преносната мрежа (TEIAS), електропровод (ЕП) 400kV „Одрин“ ще бъде изключен на датите 05 Юни, 12 Юни, 10 Юли и 31 Юли 2016г. и ЕП 400kV „Сакар“ ще бъде изключен на датите 05 Юни и 10 Юли 2016г. По искане на ЕСО ЕАД, ЕП 400kV „Сакар“ ...