digg digg

Приети промени в Закона за енергетиката

Днес, 8.06.2016 г. бяха приети промени и допълнения в Закона за енергетиката предложени от представители на енергийната комисия в Народното събрание. Според новите изменения дружествата Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и Булгартрансгаз ще правят ежемесечни вноски във фо...