digg digg

Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електроенергия

Министерство на енергетиката официално обяви, че: „Европейската комисия прекрати случай „4062/12/ENER Ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси“, открит срещу България през 2012 г. След отправено запитване от ...