digg digg

БНЕБ избира Борсов Съвет

На 15.07.2016 г. Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) стартира процедура за избор на участници за Борсов съвет (БС). Във връзка с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД от 13.06.2016 г., към борсовия оператор се създава Борсов съвет в ролята на консулта...