digg digg

Диалогът е основен фактор за успешната либерализация на електроенергийния пазар

Мартин Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) пред сп. Енерджи ревю. Как оценявате напредъка на страната по отношение пълната либерализация на пазара на електроенергия? Либерализацията на електроенерг...