digg digg

Балкански Форум за Енергийно Финансиране

Деветият Балкански Форум за Енергийно Финансиране ще предостави платформа на енергийните експерти да дискутират бъдещето на балканския електроенергиен пазар. Основните дискусии ще са свързани с финансовата стабилност на енергийните и ВЕИ проекти, както и с...