digg digg

Балкански енергиен финансов форум

Деветият Балкански Енергиен Финансов Форум ще предостави платформа на енергийните експерти да дискутират бъдещето на балканския електроенергиен пазар. Основните дискусии ще са свързани с финансовата стабилност на енергийните и ВЕИ проекти, ка...