digg digg

Борсата стартира платформа за търговия с двустранни договори

Българска Независима Енергийна Борса  ЕАД (БНЕБ) обяви, въвеждането в реална работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) посредством Екран „Auctions. На 25.10.2016 г. от 12:00 часа и 13:00 часа Централно европейско време (ЦЕВ) ще се проведе съответно първи и втори...