digg digg

Последствията от спирането на износа на електроенергия

Министъра на енергетиката въведе забрана за износ на електроенергия в период, когато електроенергийната система беше стабилна и потреблението в страната се понижаваше в следствие на по-високите температури. В резултат през тези дни в България имаше свръхпредлагане, от...