digg digg

Загубите от намесата в работата на пазара са много сериозни

Интервю с Мартин Георгиев – Председател на Асоциация на търговците на електроенергия в България пред Publics.bg – Г-н Георгиев, на какво се дължат екстремалните цени на електроенергията, търгувани на сегмента „ден напред“, на които станахме свидетели напоследък?...