digg digg

Съобщение на НЕК във връзка с прилагането на Наредбата в помощ на индустрията

Енергийните търговци ще трябва да подават определена информация на Националната електрическа компания (НЕК), за да може общественият доставчик да прилага разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-06, която предвижда отстъпки от разходите за възобновяема енергия за някои индустр...