digg digg

Износът на електроенергия се срина през януари

Потреблението на електроенергия прескочи отрицателните нива и през януари е в положителната зона, а производството има да наваксва още малко. При износа обаче ситуацията изглежда трагична. Този срив се дължи и на наложените мерки за ограничаване на износа, за да се ...