digg digg

Министерство на енергетиката предлага за обсъждане резюме от доклада на Световната банка

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“. Докладът представя ключовите констатации от техническат...