digg digg

Пазарен сегмент в рамките на деня стартира до края на годината на БНЕБ

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool подписаха на 1 март 2017 споразумение за създаване на първата платформа за организиране на борсов сегмент „в рамките на деня“ за българския пазар на електроенергия. Припомняме, че именно Nord Pool беше компанията избрана...