digg digg

Финансов отчет АТЕБ – 2016

Асоциацията на търговците на електроенергия в България публикува своя Годишен финансов отчет за 2016 г.: