digg digg

СБ презентира модела за либерализация на пазара

Световната банка (СБ) представи на 29.06.2017 г. проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерк...