digg digg

Прехвърляне собствеността на БНЕБ към БФБ

На извънредно общо събрание на акционерите Българска фондова борса – София АД (БФБ) одобри покупката на всички акции на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ). По този начин БФБ ще придобие 100% от капитала на БНЕБ. Средства за това ще бъдат осигурени от  продажбата ...