digg digg

Отворено писмо – цени на електроенергията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден вътрешен пазар на електроенергия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници, активно подпомага усъвършенстването...