digg digg

Енергийната общност прие първия пакет от мрежови кодове и насоки от Третия енергиен пакет

Постоянната група на високо равнище към Енергийната общност официално прие 2 основни разпоредби от европейското право в сектор газ и три в електричество. „Аз съм изключително щастлив, че сега мрежовите кодове и насоки от Третия енергиен пакет ще станат част от правната рамка ...