digg digg

КЗК установява, че АТЕБ не е извършила нарушение на ЗЗК

По повод образувано производство по преписка с № КЗК-305/554/2013 г. с предмет забранени споразумения, решения и съгласувани практики; злоупотреба с монополно или господстващо положение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува своето решение. В него Ко...