digg digg

Промени в Закона за Енергетиката

На 8ми октомври 2019 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Основна част от промените са свързани с газовия пазар, но някои от тях са свързани с пазара на електроенергия: Комисията за енергийно и водно регулиране ще о...