digg digg

Доклад на АСЕР: Пазарите на едро и дребно на електроенергия и газ

Пазарното обединение допринесе за поддържането на високо ниво на ефективност при използването на наличните трансгранични капацитети за ден напред, достигайки 87% през 2018 г. Въпреки това, наличният дял за трансгранична търговия често е много по-нисък от 70%, каквато е це...