digg digg

Доклад на инвестиционната банка Lazard за производствените цени на различни видове електрически централи

Сравнението на икономическите показатели на различните технологии за производство на електроенергия е в основата на новия годишен доклад на Инвестиционната банка „Lazard“. Последният годишен анализ на разходите за енергията на Lazard (LCOE 13.0) показва, че тъй като ценат...