digg digg

ENTSO-E: Изследване на взаимовръзката между газа и електричеството и оценка на такива инфраструктурни проекти

Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO) за газ и електричество публикува своето проучване върху взаимовръзката между газовите и електрическите системи. След като започнаха работа по първите си съвместни сценарии за десетгодишния план за развитие 2018 (TYN...