digg digg

Обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия

На 27.11.2019 г. се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Проектът и докладът на работната група към комисията е публикуван на уеб страницата на КЕВР:...