digg digg

Енергийната комисия одобри подпомагането на бизнеса с 5% от приходите от продажбата на квоти за емисии

С 10 за, 7 против и 1 въздържал се енергийната комисия към парламента прие на първо четене допълненията в Закона за ограничаване изменението на климата, които предвиждат индустриалните предприятия да получат помощ от приходите от продажбата на квоти от емисиите от пар...

Либерализацията на газовия пазар – проблеми и перспективи

В статия на 3e-news заместник-председателят на Българска газова асоциация Кирил Темелков прави анализ на газовия пазар в България и отбелязва проблемите и перспективите за неговата либерализация Няколко са въпросите, които липсват в Закона за енергетиката или притесняват пазара с...