digg digg

Производство и потребление през 2019 г.

Съществен спад през 2019 г. спрямо 2018 г. се наблюдава в производството от ВЕЦ и износа на електроенергия. Двата показателя са взаимно свързани, като в годините с по-голямо производство от ВЕЦ, обикновено наблюдаваме по-високи нива на износ. Намалява и производството от базо...