digg digg

В сила е новият регламент за Европейския вътрешен пазар на електроенергия

От 1 януари 2020 г. е в сила Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия 2019/943. Регламент на Европейския парламент и на Съвета приет на 5 юни 2019 г. е насочен към подобряване на регулаторната рамка на ЕС, регулираща вътрешния пазар на електроенергия. Насто...