digg digg

Европейската зелена сделка

Европейската зелена сделка е набор от политически инициативи, предложени от Европейската комисия, с всеобхватната цел Европа да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. Очаква се да бъде представен и план за оценка на въздействието, който да увеличи ...