digg digg

Стартира борсовата платформа за търговия с природен газ – Газов хъб Балкан

Считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, включващa краткосрочен сегмент, дългосрочен сегмент и брокерска услуга. Краткосрочният сегмент предлага кра...