digg digg

Поглед върху газовия пазар в България

На организираната от сп. „Ютилитис“ дискусия „Борсова търговия с природен газ“ и отразено в статия на 3e-news председателят на Българската асоциация Природен газ, Светослав Иванов поставя ключови въпроси свързани както с регулацията на цента на газа, така и с инфраструктурата...