digg digg

Sandbag, Agora: Доклад за енергийния сектор в Европа през 2019

Потреблението на електроенергия в Европа е спаднало с 2 % (минус 56 ТВтч), като се е върнало към търсене от нивото на 2015 година. Това се случва при ръст на БВП от 1,4 % през 2019 г. Това става ясно от традиционния доклад на компаниите Energiewende (Германия) ...