digg digg

БЕХ информира КФН за въздействието на коронавируса върху дейността на холдинга

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и неговите дъщерни дружества полагат всички усилия да поддържат нормалния си ритъм на работа в условията на бързо разпространяващия се COVID-19, спазвайки Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Към момента...

ЕСО публикува за обсъждане плана за развитие на преносната мрежа

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране – Развитие на ЕЕС проект на „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.“ Десетгодишният план за развитие съдържа основната инфраструктура за пренос на електроенергия, коя...