digg digg

КЕВР утвърди с 42.78% по-ниска цена на природния газ за април

От Института за енергиен мениджмънт информират, че КЕВР на проведено закрито заседание е утвърдила цена за месец април, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топли...