digg digg

Българска фондова борса регистрира клирингова къща

Българска фондова борса (БФБ) уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за учредяването на съвместно акционерно дружество между „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД (ЦД) с наименованието Clear EX („Клиър Екс“ АД). Предмет...

Лектори от АТЕБ се включиха в редица обучения и семинари през изминалата година

През изминалата една година представители на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) се включиха като презентатори в редица обучения и семинари. Благодарение на активното партньорство между АТЕБ и сп. Ютилитис, както и Стопанския факултет на Со...