digg digg

КЕВР публикува за обсъждане проект на борсови правила

КЕВР публикува проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Съгласно Закона за Енергетиката, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е длъжен да внесе за одобрение в Комисията Правила за работа на организиран борсов п...

КЕВР публикува ценовите предложения на енергийните компании за новия регулаторен период

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на своята страница предложенията на енергийните предприятия за промяна на цените на услугите след 1 юли тази година. КЕВР публикува също и сравнителна таблица за предлаганите от дружествата изменения спрямо сега действа...

Процедурите за АЕЦ Белене се забавят заради COVID-19

България уведоми „Росатом“ за промяна в сроковете за провеждането на търг за строителството на АЕЦ „Белене“ заради коронавируса. Сроковете за удължаване на работата по търга зависят от периода на действие на мерките за ограничение на разпространението ...