digg digg

Министерство на Енергетиката предлага изменение на Закона за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните характеристики на сградит...