digg digg

КЕВР утвърди промените в цените за газа за първите три месеца на 2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 януари – 31 януари 2020,  1 февруари – 29 февруари 202...

КЕВР може да удължи ценовия период с до 2 месеца

Парламентът даде възможност за отлагане с до два месеца на решението на регулатора за нови цени на електроенергията. Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ може да отложи с до два месеца решението си за нови цени на електроенергията, реши парламентът. Предложението беше...