digg digg

Ръст на печалбите на БЕХ през 2019

Значително увеличение на печалбата за 2019 г. отчита Българският енергиен холдинг. Печалбата преди данъци от дейността на БЕХ групата е в размер на 419.2 млн. лева, става ясно от отчета на холдинга. Печалбата се е увеличила с 292.2% само за година, а холдингът завърши 2018 г. н...