digg digg

Промени на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юнския брой на сп. Ютилитис Въпреки извънредното положение в страната, последните два месеца бяха изключително наситени с промени и предложения за промени в регулаторната рамка, която регламентира работата на свободен пазар. В началото на месец май бя...