digg digg

Доклад на КЕВР за цените през новия регулаторен период

КЕВР обяви своя проект на доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. В представения документ не са взети под внимание плановете на правителството за изкарване на всички стопански потребители на свободен пазар. Като в следствие на това прогнозните количества ...