digg digg

КЕВР стартира производство по REMIT

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/ относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Това означава нарушение свързано с...