digg digg

Летният обзорен доклад на ENTSO-E за сигурността на доставките

Необходимостта да се разчита на непазарни мерки за гарантиране на сигурността на доставките в доста изолирани средиземноморски системи като Малта е често срещана през летните периоди. Летните перспективи през 2020 подчертават някои рискове в това отношение, но непазарните мер...